Search

Kuidas mõjutab väärisvein sinu portfelli kasvupotentsiaali?

Eelmises blogipostituses rääkisime, kuidas käitub väärisveini varaklass majanduskriisis. Seekordses postituses uurime, milliseid tulemusi oleks toonud nelja erineva portfelli jaotused 2008.a majanduskriisile järgnenud 10 aasta jooksul, et selgitada välja, milliste varaklasside kombinatsioon kasvatas kõige efektiivsemalt portfelli koguväärtust. Eksperimenti olid kaasatud neli erinevat varaklassi: aktsiad, võlakirjad, kuld ja väärisveinid. Varaklasse vaadeldi majanduskasvu perioodil alates detsembrist 2009 kuni veebruarini 2020. Analüüsiti nelja erinevat portfelli jaotust, et välja selgitada, milline neist oleks investorite vara enim kasvatanud: Portfell 1 - 60% aktsiad, 40% võlakirjad Portfell 2 - 55% aktsiad, 15% võlakirjad, 30% kuld Portfell 3 - 55% aktsiad, 15% võlakirjad, 30% väärisvein Portfell 4 - 50% aktsiad, 20% võlakirjad, 20% kuld, 10% väärisvein

Graafikult joonistub välja portfell 3, millega investor oleks oma vara kriisi järgselt ja majanduskasvu perioodil enim kasvatanud. Seda portfelli eristas teistest suurim väärisveini osakaal. Kui investor oleks 2009. aasta detsembris investeerinud 100 000 GBP, millest 55% aktsiatesse, 15% võlakirjadesse ja 30% väärisveini, oleks 2020. aasta veebruaris portfelli väärtuseks kujunenud juba ligi 180 000 GBP.


Tuleb kindlasti arvesse võtta, et graafik põhineb võimalikult laiapõhjalistel andmetel, et kirjeldada varaklasside käitumist tervikuna. Seejuures on võimalik oma vara kasvatada veelgi enam, kui valida oma portfelli suurema potentsiaaliga investeerimistooteid. Järgmiseks vaatleme, kuidas mõjutab väärisvein investeerimisportfelli dünaamikat. Võrdleme erinevate varaklasside keskmist aastast tootlust ja volatiilsust 2019. aasta lõpu seisuga.

Varaklasside keskmised aastased tootlused 2019. aastal jäid suuremas osas samasse suurusjärku. Aktsiaturud, kinnisvara ja väärisveini tootlused olid suurimad, kuid näiteks tarbekaupade tootlus oli negatiivne. Erinevate varakasside volatiilsused erinesid teineteisest aga väga üsna suurel määral. Kõige suurema volatiilsusega olid aktsia- ja kinnisvaraturud. Kõige stabiilsem varaklass olid väärisveinid. Väärisveinid pakuvad võrreldes teiste varaklassidega rohkem stabiilsust, seejuures jääb aga tootlus teiste varaklassidega samasse suurusjärku. Käesolevas postituses on LeVinum tuginenud Cult Wines analüüsidele.

140 views0 comments

©2018 by LeVinum OÜ